Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de verlossing van de laatste dagen

Zie, Ik maak iets nieuws.Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,rivieren in de wildernis.

(Jesaja 43:19)

zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

(Hebreeën 9:28)

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

(1 Petrus 1:5)

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

(1 Petrus 1:13)

Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,

(2 Korinthe 1:10)

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

(1 Thessalonicenzen 5:23)

Lees meer: 

Vertrouwend op God temidden van wanhoop, was ik getuige van een wonder

Ik verwelkom de Heer op deze manier

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter