Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de grote vervolging van de laatste dagen

Bijbelse profetieën over de grote vervolging van de laatste dagen

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.

(Johannes 17:14)

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 5:10)

Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

(1 Johannes 5:19)

Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht;

(Lukas 11:29)

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

(Lukas 17:24-25)

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

(Johannes 15:18-19)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter