Online preken

Menu

Volledige verlossing verkrijgen

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Spreek over “verlossing” en de meeste mensen denken dat geloven in de Heer de mens verlossing geeft en dat het betekent, dat wij voor altijd in Gods zaligheid mogen zijn; omdat in Romeinen 10:10 staat...

Zullen wij die onze zonden aan de Heer belijden, gekwalificeerd zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Het kruis was een martelwerktuig dat in de oudheid werd gebruikt voor de doodstraf. Nadat de Heer Jezus, die vrij was van de zonde, Zichzelf had geofferd als een zondoffer en was gekruisigd voor de me...

‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 - Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan | Christelijke film

Wanneer de zonden van ons gelovigen in de Heer worden vergeven, bereiken we dan de zuivering? Als we niet naar zuivering streven, en ons uitsluitend inzetten voor de Heer en ijverig Zijn werk doen, wo...

Eens gered, altijd gered?

Is dat echt waar dat "eens gered, altijd gered"? Het is een serieuze vraag en heeft te maken met of we het koninkrijk kunnen binnengaan.

Bijbelteksten over verlossing: Hoe Gods verlossing van de laatste dagen te verkrijgen

Gods redding van de laatste dagen houdt verband met de belangrijke kwestie of we volledig kunnen worden gered en het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Lees de teksten over redding en begrijp de kans om Gods verlossing van de laatste dagen te verkrijgen.

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk do...

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk zu...

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en vol...

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Voor wie in de Heer gelooft, is het grootste verlangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan, en daarom stellen we ons vaak voor hoe mooi het daar moet zijn. Natuurlijk hebben we ook vertrouwen in ...

Wat is echte verlossing?

Hallo zuster Wang Qiao: Zoals bekend is bij ons gelovigen, heeft de Heer Jezus een fase in het werk van het redden van de mensheid uitgevoerd. De predikanten en ouderlingen prediken vaak dat we ger...