Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Hebreeën 3:13

Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons om deze tijd te koesteren, om lief te hebben en elkaar te ondersteunen. Wanneer broeders en zusters in zonde leven, moeten we hen op tijd hulp bieden en vermaning geven in het geval zij door zonden gebonden zijn, genieten van die zonde, in de verleiding van Satan vallen en van God afdwalen. Dus ware liefde voor elkaar onder broeders en zusters is niet alleen om vleselijke relaties en interesses te behouden, maar vooral om hen in geest te voorzien en te ondersteunen. Vooral als we merken dat sommige broeders en zusters slechte trends volgen, hun eigen weg gaan en van God afdwalen, kunnen we hen eraan herinneren en vermanen met een liefhebbend hart, en met ze afhandelen of snoeien wanneer dat nodig is, zodat ze Gods wil kunnen begrijpen en op tijd kunnen omkeren. Alleen een dergelijke is ware liefde voor elkaar. Alleen zo'n relatie tussen broeders en zusters is normaal. Precies zoals God zegt, “Die relatie is niet op het vlees, maar op het fundament van God liefde gebaseerd. Er is dan bijna geen omgang op basis van het vlees, maar in de geest is er sprake van communicatie, liefde, troost en zorg voor elkaar.”

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Waarom wij mensen in God moeten geloven?

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Met God, is mijn leven niet meer leeg

Het vers van vandaag geïllustreerd

Dagelijks evangelie – Hebreeën 3:13

De Bijbeltekst is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016

Laat een antwoord achter