Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – God houdt van rechtvaardige mensen

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons wat voor soort persoon God liefheeft en wat voor persoon God veracht. God onderzoekt het diepste van het hart van de mens. God zorgt voor en beschermt degenen die Hij rechtvaardig noemt; Hij haat boosdoeners en zal hen met toorn terugbetalen. Hieruit kunnen we Gods heilige en rechtvaardige gezindheid zien. Wat voor soort mensen zijn dan rechtvaardig? Wat moeten we doen om rechtvaardig te worden en echt rechtvaardige mensen te worden? God zegt: “‘Rechtvaardigheid’ betekent niet het geven van aalmoezen, het betekent niet het liefhebben van je naaste als jezelf, noch betekent het niet vechten, ruzie maken, roven of stelen. Rechtvaardigheid betekent Gods opdracht als je plicht opvatten en Gods orkestraties en schikkingen als een uit de hemel gezonden roeping gehoorzamen, ongeacht het moment of de plaats, net zoals alles wat gedaan werd door de Heer Jezus. Dat is precies de rechtvaardigheid waar God over sprak.” “In Gods ogen zijn al degenen die Gods verzorging, Zijn bescherming en perfectie accepteren, en die door Hem gewonnen worden rechtvaardig en zij worden door God liefkozend bekeken.” Uit Gods woorden hebben we een nauwkeurig begrip en kennis van gerechtigheid. Dat wil zeggen, we kunnen onvoorwaardelijk Gods opdracht aanvaarden en Zijn opdracht met heel ons hart en heel ons verstand voltooien, en we kunnen absoluut Zijn orkestraties en arrangementen zonder klachten gehoorzamen, net zoals Noach deed. In de generatie van Noach was de mensheid slecht en verdorven. Niemand behalve Noach kon Gods opdracht aanvaarden om een ​​ark te bouwen. Wat God ook zei, hij kon echt gehoorzamen zonder redenen of voorwaarden en bood alles aan om Gods opdracht te voltooien. Zo verkreeg hij Gods lof en zegeningen. Als we in de ogen van God rechtvaardige mensen willen zijn en Gods redding willen verkrijgen, moeten we geen deals sluiten met God, maar onze hele wezen aanbieden voor Gods opdracht en ons onderwerpen aan Zijn orkestraties en arrangementen in alle dingen.

Lees meer:

Het vers van vandaag geïllustreerd

God houdt van rechtvaardige mensen

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter