Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Gods gezag

Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kan ik het gezag en de kracht van Gods woorden voelen. Gods woorden zijn de uitdrukking van Zijn gezag. Zodra Hij Zijn woorden heeft gesproken, zijn de dingen al volbracht. Dit kan niet worden bereikt door een gecreëerd wezen. We hebben Gods gezag in de Bijbel gezien: in het begin schiep God de hemelen en de aarde en alles wat erin stond met woorden, alle dingen kwamen tot stand en stonden vast en bestonden vanwege het gezag van Gods woorden; na de vloed vestigde God het verbond van de regenboog met de mens, die tot op de dag van vandaag ongewijzigd is gebleven; God zegende Abraham en maakte zijn nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel en zo overvloedig als het zand aan de kust; maar nog meer, God is van plan de mensheid te redden en Satan te verslaan, en het maakt niet uit hoe Satan de mensheid verderft, God zal Zijn plan met Zijn woorden bereiken en de mensheid uiteindelijk naar hun laatste, prachtige bestemming brengen. Al deze dingen zijn de weergave van Gods gezag. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Gods woorden zullen niet voorbijgaan. God zegt,“Het gezag van de Schepper wordt niet veranderd door veranderingen van welke factor ook en ook de principes waarmee Zijn gezag wordt uitgeoefend, veranderen om geen enkele reden. Hemel en aarde ondergaan mogelijk grote omwentelingen, maar het gezag van de Schepper zal niet veranderen; alle dingen kunnen verdwijnen, maar het gezag van de Schepper zal nooit verdwijnen. Dit is het wezen van het onveranderlijke en onbeledigbare gezag van de Schepper en dit is het unieke karakter van de Schepper!”

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Onder het gezag van de Schepper zijn alle dingen perfect

Gods voorziening voor de mensheid

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Gods gezag

Laat een antwoord achter