Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 6:14-15

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus leert ons om te leren anderen te vergeven. Als we anderen kunnen excuseren voor hun fouten, zal de Heer ons ook excuseren voor de onze. In het echte leven, wanneer anderen onze belangen verwonden met hun woorden of daden, is het gemakkelijk voor ons om wrok tegen hen te koesteren. De bedoeling van de Heer is om ons toe te staan ​​tolerant te zijn en vergevingsgezind naar anderen met een liefhebbend hart. Hierover staat in de Bijbel: “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?  Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar  tot zeventig maal zevenmaal.” (Mat 18: 21-22). Wat is de ware betekenis van de eis van de Heer van ons in deze verzen? God zegt, “Het doel dat werd bereikt met het getal in deze uitdrukking was dat mensen de bedoeling van de Heer Jezus op het moment dat Hij dit zei konden begrijpen. Zijn bedoeling was dat mensen elkaar zouden vergeven – niet een of twee keer, zelfs niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. Wat voor idee schuilt er achter dit ‘zeventig maal zeven’? Het idee is dat mensen vergiffenis tot hun eigen verantwoordelijkheid maken, iets dat ze moeten leren en een weg die ze moeten blijven bewandelen. Hoewel dit slechts een uitdrukking was, was het een cruciaal punt. Het hielp mensen zich diepgaand te realiseren wat Hij bedoelde en de juiste manieren te vinden om dingen in de praktijk te brengen en de principes en standaarden zoals die in de praktijk worden gebruikt. Deze uitdrukking hielp mensen duidelijk te begrijpen dat ze vergiffenis moesten leren en gaf hen er een accuraat concept van – te vergeven zonder voorwaarden en beperkingen, maar met een houding van tolerantie en begrip voor anderen.” Uit deze passage vraagt ​​God ons om te vergeven zonder voorwaarden en beperkingen, en om vergeving onze verantwoordelijkheid te maken. Als we zeggen dat we anderen vergeven maar nog steeds een wrok tegen hen koesteren, is zo'n geveinsde vergeving niet in overeenstemming met Gods wil. Alleen door ons vooroordeel of onze wrok ten opzichte van anderen opzij te schuiven, kunnen we naar Gods hart handelen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Het vers van vandaag geïllustreerd

Dagelijks evangelie – Matteüs 6:14-15

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016

Laat een antwoord achter