Online preken

Menu

God is mijn licht – Bijbelteksten over licht

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

god is licht, bijbelteksten over licht, , bijbeltekst licht

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers getuigt dat God het ware licht is en dat alleen God licht kan brengen aan hen die in duisternis leven. Zoals we allemaal weten, leeft de mensheid in dit tijdperk van kwaad en duisternis, onder Satans domein en is tot in het extreme corrupt. De mens wordt bestuurd door de satanische natuur om ondanks zichzelf te handelen en te doen wat hij wil, worstelend in corruptie en zonde. Niemand is in staat om de ware heldere weg van leven van de mens te zien, noch weet iemand wat op aarde de ware zin van het leven is. Mensen leven allemaal voor zichzelf, leven om genot van het vlees na te streven en strijden voor hun persoonlijke overleving, roem, status en fortuin. Ze zinken dieper en dieper in corruptie en zonde en kunnen zichzelf niet bevrijden, en ze zijn al diep in de duisternis en vernietiging gevallen. Zonder Gods redding kunnen zij alleen door Satan in duisternis worden verslonden en vertrapt, en uiteindelijk in het verderf vallen en worden vernietigd. Geconfronteerd met een wereld van duisternis en kwaad, voelt de corrupte mensheid zich volkomen hopeloos en hulpeloos; ze kunnen diep in hun hart alleen maar verlangen naar Gods redding. In dit tijdperk van het kwaad, kan alleen de waarheid die God heeft uitgedrukt ons de ware heldere weg brengen, zodat we in de woorden van God kunnen leven, zodat we in het ware licht kunnen leven en door God gezegend kunnen worden. De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. ” (Johannes 16:12-13). De Heer Jezus vertelde ons dat de Geest der waarheid in de laatste dagen de waarheid zal uitdrukken voor de mens om gered te worden. Alleen door te trachten de waarheid te accepteren die God in de laatste dagen heeft uitgedrukt, kunnen we Zijn genade, Zijn leiderschap en leiding verkrijgen, in Gods licht leven, de juiste weg van het menselijk leven bewandelen en de ware bestemming bereiken.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Waarom wij mensen in God moeten geloven en hoe we in hem moeten geloven om zijn goedkeuring te verkrijgen

Bijbelteksten over hoop: Geloof en kracht hebben tijdens moeilijke tijden

Laat een antwoord achter