Online preken

Menu

Bijbelprofetieën over de toestand van de kerken in de laatste dagen

Bijbelprofetieën over de toestand van de kerken in de laatste dagen

Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

(Amos 4:6-8)

Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen.

(Amos 8:11)

En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

(Mattheüs 24:10)

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

(Mattheüs 24:12)

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

(Openbaring 2:4)

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!

(Openbaring 3:15)

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

(Openbaring 3:16-17)

Lees meer:

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

De 5 bijbelse profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

Meer weten:

Wie is mijn Heer clip 1 – Een troosteloze kerk herleeft

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016

Laat een antwoord achter