Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

Uit dit vers kunnen we God's rechtvaardige en majestueuze gezindheid zien die niet beledigd mag worden door de mens. God is heilig en rechtvaardig. Hij haat het kwade en Hij zal zeker boos zijn op de slechten. Degenen die kwaad doen en zich verzetten tegen God zullen zeker door Hem worden vervloekt. Denk aan de gebeurtenis in de Bijbel: De steden Sodom en Gomorra waren vol kwaad, en de inwoners van de steden rebelleerden koppig tegen God en ontstoken Zijn gezindheid. God zond vuur en zwavel uit de hemel en reduceerde de twee steden en alle inwoners van de steden tot as. Ze verdwenen in de toorn van God. Bovendien vervolgde de oude Romeinse keizer Nero Christenen heftig en slachtte ze af, en zijn slechte daden waren te afschuwelijk om naar te kijken. Als gevolg hiervan werd het Romeinse rijk door God vernietigd. Bovendien waren er sommige mensen die in God geloofden en toch tegen Hem waren, en zo waren ze door God vervloekt. De 250 leiders die zich tegen Mozes verzetten, beoordeelden hem en vielen hem aan. Ze kwamen uiteindelijk om in een barst in de aarde. Toen de Heer Jezus kwam om het verlossingswerk te doen, zochten of onderzochten de Joodse farizeeën Zijn werk en woorden niet, maar vertrouwden op hun eigen opvattingen en verbeeldingen en weerstonden en verloochenden en vervloekten zelfs Zijn werk en woorden. Uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse regering om de Heer Jezus te kruisigen, begingen een gruwelijke misdaad, en werden vervloekt en gestraft door God. Aan de hand van deze feiten kunnen we zien dat Gods rechtvaardige en heilige gezindheid intolerant is voor aanstoot door de mens. Degene die Gods gezindheid beledigt, zal zeker Zijn straf ondergaan. Na dit te weten, moeten we onszelf voortdurend in alles waarschuwen met een godvrezend hart. Vooral als het gaat om de behandeling van het geloof in God, wanneer Gods werk en woorden op gespannen voet staan met onze opvattingen, moeten we zoeken en studeren en wachten op Zijn verlichting en leiding in plaats van willekeurig te oordelen of te weerstaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we niets doen dat God weerstaat of Zijn gezindheid beledigt.

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: 

Laat een antwoord achter