Online preken

Menu

Uitleg van Lukas 1:37 – Het gezag en de kracht van Gods woorden kennen

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Gedachten over het vers van vandaag …

We kunnen Gods gezag en Zijn macht zien. Ik denk aan Gods woorden, “God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag” (Gen. 1:3-5). …Toen God de woorden sprak “Er moet licht komen”, was er licht. God was niet begonnen aan een project; het licht was verschenen als resultaat van Zijn woorden. Dit was het licht dat God dag noemde, waarvan de mens vandaag nog steeds afhankelijk is in zijn bestaan. Op bevel van God is het wezen en de waarde van het licht nooit veranderd en nooit verdwenen. Het bestaan ervan toont het gezag en de kracht van God, en verkondigt het bestaan van de Schepper, en het bevestigt keer op keer de identiteit en de status van de Schepper.” Toen God beval dat er licht was, zo was er licht. En God zag dat het goed was. De woorden van God hebben gezag en kracht, terwijl de woorden van de mensheid niets speciaals hebben en niet kunnen worden vervuld. Dit is het verschil tussen de Schepper en geschapen wezens. Hieruit kunnen we begrijpen dat Gods gezag en macht, niet door een gecreëerd wezen kunnen worden bezeten, en kunnen niet worden vervangen. We leren ook de identiteit, status en heerschappij van de Schepper kennen.

Afgezien van het scheppen van de hemelen en de aarde en alle dingen, heeft God ook andere werken gedaan: Hij deed het werk van het vernietigen van de wereld met een vloed; in het Tijdperk van de Wet heeft Jehova God de wet door Mozes uitgegeven om de Israëlieten uit Egypte te leiden; later werd Jezus Christus persoonlijk vlees onder de mens om het Tijdperk van Genade te brengen en het werk van de verlossing te doen door middel van kruisiging. De Bijbel zegt: “Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.’’ (Heb 9:28). We zijn verlost door Jezus en onze zonden zijn vergeven vanwege ons geloof in de Heer, maar onze zondige aard bestaat nog steeds en we hebben geen heiligheid bereikt. Derhalve, hebben we Gods tweede redding nog steeds nodig, zodat we heilig genoeg kunnen zijn om de Heer te ontmoeten. Alleen God kan de mensheid bevrijden en zuiveren. En dit is de manifestatie van Gods gezag.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Lukas 1:37

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter