Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – 1 Timotheüs 6:10

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – 1 Timotheüs 6:10

Dit vers vertelt ons de ernstige gevolgen van de liefde voor geld. In deze materialistische maatschappij worden mensen verleid door Satan om geld te begeren en slechte wereldse trends te volgen. Met veel geld denken ze dat ze in een luxe huis kunnen wonen en in een mooie auto kunnen rijden, terwijl ze genieten van de geneugten van het vlees. Zelfs vele gelovigen in de Heer kunnen de verleiding niet weerstaan ​​om slechte trends te volgen vanwege hun sterke verlangen naar geld. Daardoor wijken ze af van de ware weg en verliezen ze Gods redding. We zien ook dat allerlei soorten kwaad uit hebzucht komen. Sommige mensen zijn vooral hebberig om geld en geld wordt hun meester. Als ze het geld hebben gekregen, voelen ze zich gepijnigd, verloren en leeg in plaats van gelukkig, vredig en gerustgesteld. Als ze niet veel geld krijgen, leiden ze nog steeds een pijnlijk leven. In één woord, het volgen van slechte wereldse trends en het nastreven van geld wordt door God verafschuwd. God zegt, “Alles draait om geld” is de filosofie van Satan, een filosofie die gangbaar is onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is, omdat ze langzaam aan in ieders hart is ingeprent en ze nu in ieders hart is verankerd. Mensen gingen van het niet accepteren van dit gezegde, tot het eraan gewend raken, op zo’n manier dat wanneer ze in contact kwamen met het echte leven, ze er hun stilzwijgende goedkeuring aan gaven en het bestaan ervan erkenden, tot een punt waarop ze het gezegde uiteindelijk openlijk goedkeurden. … Nadat Satan deze trend heeft gebruikt om mensen te verderven, hoe manifesteert zich dit in hen? Voelen jullie niet dat jullie in de wereld niet zouden overleven zonder geld, dat zelfs één dag onmogelijk zou zijn? De status en de eerbiedwaardigheid van mensen is gebaseerd op hoeveel geld ze hebben. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets om alles voor over te hebben? Zijn veel mensen niet bereid hun waardigheid en integriteit op te offeren in hun streven naar meer geld? Verspelen er niet nog veel meer mensen de kans hun plicht te vervullen en God te volgen, omwille van geld? Is dit geen verlies voor de mensen? (Ja.) Is Satan niet sinister om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo’n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Als je een ontwikkeling doormaakt van het bezwaar maken tegen een populair gezegde tot het uiteindelijk als waarheid accepteren van het gezegde, komt je hart volledig in de greep van Satan en ga je er onbewust naar leven. … Satan verderft de mens altijd en overal. Satan maakt het de mens onmogelijk zich tegen dit verderf te verdedigen en maakt dat de mens er hulpeloos tegenover staat. Satan zorgt ervoor dat je zijn gedachten, zijn opvattingen en de kwade dingen die eruit voortkomen accepteert in situaties waarin je onwetend bent en niet herkent wat er met je gebeurt. Mensen accepteren deze dingen volkomen en verzetten zich er niet tegen. Ze koesteren en hangen aan deze dingen alsof ze een schat vertegenwoordigen, ze laten zich door deze dingen manipuleren en bespelen, en dit is de manier waarop Satan de mens dieper en dieper verderft.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter