Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Zuivering kan alleen worden verkregen door loutering te ondergaan

En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Gedachten over het vers van vandaag

Uit deze profetie kunnen we zien dat het ervaren van beproevingen en louteringen een noodzakelijk pad is voor ons gelovigen in God om verlossing te verkrijgen. Want alleen door het ervaren van Gods werk van loutering en zuivering kan onze verdorvenheid worden gereinigd. En alleen dan kan ons geloof, liefde en de kennis van God toenemen, en dan kunnen we ware eerbied en aanbidding voor God hebben.

Het is precies zoals deze passage zegt: “De waarheid is niet inherent door de mens verworven en wordt niet gemakkelijk begrepen door degenen die door Satan zijn verdorven; de mens is verstoken van de waarheid en verstoken van het besluit om de waarheid in praktijk te brengen en als hij niet lijdt en niet wordt gelouterd of geoordeeld, dan zal zijn besluit nooit vervolmaakt worden. Voor alle mensen is loutering ondragelijk en heel moeilijk te accepteren – toch is het tijdens de loutering dat God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de mens duidelijk maakt en Zijn eisen aan de mens openbaar maakt en meer verlichting verschaft en meer feitelijke snoei en behandeling; door de vergelijking tussen de feiten en de waarheid, geeft Hij de mens een grotere kennis van zichzelf en de waarheid en geeft Hij de mens een beter begrip van Gods wil, waardoor de mens een waarachtigere en zuiverdere liefde voor God heeft. Dat zijn Gods doelen bij het uitvoeren van loutering.” Uit deze woorden kunnen we weten dat beproevingen en louteringen nauwgezet door God zijn gearrangeerd om ons te vervolmaken. Alleen als we ze accepteren met moed als voormalige apostelen en profeten, kunnen we Gods schoonheid begrijpen, onze verdorvenheid verwerpen, net zoals het erts dat volledig opnieuw in kwaliteitstaal werd gemaakt nadat het getemperd was.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Dagelijks evangelie – Zuivering kan alleen worden verkregen door loutering te ondergaan

Laat een antwoord achter