Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 13:6

Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf.

Gedachten over het vers van vandaag …

Spreuken 13 6

Dit vers leert ons om degenen te zijn die eerlijk en oprecht zijn op het pad, want God houdt van oprechte en eerlijke mensen. Precies zoals God zegt: “Jullie moeten weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden.” Gods woorden vertellen ons waarom de oprechte en eerlijke mensen door God worden geprezen en vertellen ons ook de weg om eerlijke mensen te worden. Alleen oprechte en eerlijke mensen kunnen Gods wil bevredigen. Wat er ook gebeurt, zulke mensen zullen nooit weerstand bieden of God verraden, maar zullen van één hart en geest naar God toe zijn. Ze leven zeker onder de zorg en bescherming van God. Het laatste deel van het vers herinnert ons eraan dat goddeloosheid de zondaar ten val brengt. Wij zijn gecorrumpeerd door Satan en hebben een zondige aard, bovendien, Satan verleidt ons om zonden te begaan en God te allen tijde te verraden. Als we vaak zondigen zonder echt berouw, zullen we leven onder het domein van Satan en zullen er in de loop van de tijd mee verslonden worden. Daarom is een rechtschapen en eerlijk persoon het doel dat elke christen moet nastreven.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit: de sleutel om een eerlijke christen zijn

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter