Online preken

Menu

Gods gezindheid

Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen

Degenen die te midden van broeders en zusters altijd hun negativiteit uiten zijn de lakeien van Satan en zij verstoren de kerk. Deze mensen moeten op een dag weggestuurd en verbannen worden. In hun ma...

Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ (Nederlandse ondertiteling | HD)

Laten we eens kijken naar de mensheid in de tijd van Noach. De mens gaf zich over aan allerlei kwalijke activiteiten en dacht niet aan berouw. Niemand luisterde naar het woord van God. Hun starheid en...

Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

Muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’ Als broeinesten van slechtheid en overspel tergden de twee grote steden Sodom en Gomorra de gezindheid van God. God liet uit de hemel zwav...

Gods toorn is een waarborg voor alle rechtvaardige krachten en alle positieve dingen

Wanneer je deze voorbeelden van Gods spraak, gedachten en daden begrijpt, ben je dan in staat om Gods rechtvaardige gezindheid te begrijpen, een gezindheid die niet beledigd kan worden? Uiteindelijk i...

Nadat Sodom herhaalde weerstand en vijandigheid jegens Hem heeft laten zien, roeit God de stad volledig uit

Wanneer we eenmaal een algemeen begrip hebben van Gods rechtvaardige gezindheid, kunnen we onze aandacht weer op de stad Sodom richten – wat God zag als een stad van zonde. Door het wezen van deze sta...

Sodom wordt vernietigd omdat het Gods toorn over zich heeft afgeroepen

Toen de mensen van Sodom deze twee dienaren zagen, vroegen ze niet waarvoor ze kwamen, noch vroeg iemand of ze gekomen waren om Gods wil te verspreiden. Integendeel, ze vormden een bende en kwamen, zo...

De verdorvenheid van Sodom: het maakt de mens woedend en God razend

Laten we allereerst enkele gedeeltes in de Schrift bekijken die ‘Gods vernietiging van Sodom’ beschrijven. (Gen. 19:1-11) De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoo...

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt. – Psalmen 7:12 Gedachten over het vers van vandaag … Uit dit vers kunnen we God's rechtvaardige en majestueuze ...

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis...