Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Aanbid God in geest en waarheid

God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Gedachten over het vers van vandaag …

God is een Geest en we kunnen ons verbinden met Zijn Geest door onze harten te gebruiken. Wanneer we bidden, moeten we de woorden in onze harten tot God spreken. Als we gewoon iets tegen onze wil zeggen, of lege woorden spreken of grootspraak maken, dan hoeveel we ook bidden, God zal niet luisteren. Net zoals de Bijbel zegt: “Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen …” (Jesaja 29:13) Niet bidden met een oprecht hart is gewoon God bedriegen, dus we kunnen niet door Hem geprezen worden.

Ik deel een paar woorden: “Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Maak je hart ook stil voor Hem. Alleen als je je hele hart aan God hebt overgegeven, kun je gestaag een goed geestelijk leven vormgeven. … Als je je hart kunt overgeven aan God en stil kunt zijn voor Hem, dan zul je de gelegenheid en kwalificaties hebben zodat de Heilige Geest je kan gebruiken. Je komt dan in aanmerking voor de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Je geeft de Heilige Geest bovendien de gelegenheid om je tekortkomingen weg te poetsen. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je het positieve aspect meer binnengaan en inzicht op een hoger niveau verwerven. Je zult wat de negatieve kant betreft meer inzicht hebben in je eigen fouten en tekortkomingen. Je zult nog meer Gods wil zoeken en Hem willen behagen. Je zult niet passief zijn maar actief binnengaan. Dat wil zeggen dat je een rechtschapen persoon bent.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

De kracht van het gebed

Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden

Dagelijks evangelie – Aanbid God in geest en waarheid

Laat een antwoord achter