Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 26:3

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Gedachten over het vers van vandaag …

God heeft de mensheid geschapen en heeft ons in stilte geleid en voorzien. God vertrouwt ons allemaal Zijn hoop toe. Hij hoopt dat wij mensen Hem kunnen kennen, zich aan Hem onderwerpen, Hem aanbidden en voor altijd van Zijn zegeningen en voorzieningen kunnen genieten. Nadat Satan ons echter gecorrumpeerd heeft, dwalen wij mensen van God af, rebelleren tegen God. We hebben dus geen kennis van God en vertrouwen niet langer op Hem. We doen altijd dingen vertrouwend op onze eigen handen en vaardigheden. Hoe meer we op deze manier handelen, hoe minder we het bestaan ​​van God en Zijn grote kracht voelen. Noch kunnen we voelen hoe God elke dag van ons leven leidt. Onze relatie met God wordt steeds verder verwijderd. Zonder Gods leiding en leiderschap vertrouwen we op ons bekwaamheid om dingen te doen. Hoewel we ergens in slagen, voelen we ons leeg en gepijnigd. Er is geen vrede of vreugde in ons hart. Dit vers brengt de wil van God aan ons door. Zolang we in alles op God vertrouwen, zal Hij ons leiden en ons de wijsheid en kracht geven om alles wat we tegenkomen onder ogen te zien. Op deze manier kunnen we leven onder de zorg en bescherming van God. Onze harten zijn vredig en gerustgesteld, onze geest is getroost.

Jesaja 26:3

God zegt: “Je moet het van de positieve kant binnengaan. Als je passief afwacht, is het nog altijd negatief. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in gemeenschap met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.” Uit Gods woorden kunnen we zien dat het niet uitmaakt of de dingen die we doen groot of klein zijn, zolang we op God vertrouwen, zal Hij ons helpen en ons kracht en wijsheid en geloof geven om het te maken. David versloeg bijvoorbeeld het Filistijnse leger door te vertrouwen op Jehova God, niet op zichzelf; Salomo werd de koning van wijsheid omdat God hem de wijsheid gaf om Israël te regeren. Hieruit kunnen we zien dat de wijsheid en almacht van God onuitputtelijk en overal zijn. Als we in alles in ons dagelijks leven leren op God te vertrouwen, kunnen we niet alleen de door God gegeven wijsheid verkrijgen om dingen beter te doen, maar kunnen we ook Zijn wonderbaarlijke daden in onze ervaring zien en het ware geloof in Hem ontwikkelen. Hoe meer kennis van Gods daden en gezag we hebben, hoe groter ons geloof in Hem zal zijn. Dan zullen we in staat zijn een beslissing te nemen om op God te vertrouwen en Hem in alle omstandigheden te volgen, en voor altijd genieten van de vrede en vreugde die gepaard gaan met het zijn met God.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: De kracht van het gebed

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter