Online preken

Menu

De manier waarop de Heer komt

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 2 - Het mysterie rond Gods verschijning

Veel gelovigen geloven dat de Heer in glorie zal terugkeren op een wolk en verschijnt aan alle volkeren. Daarom kijken ze altijd naar de wolken in de lucht en wachten ze tot de Heer afdaalt op een wol...

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar ...

De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie: “Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40). “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zi...

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug...

Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

In de laatste dagen, wanneer de Heer terugkeert, zal Hij eerst in het geheim komen en dan komen met wolken en openlijk verschijnen. Er is een Bijbelse basis hiervoor.

De twee manieren van de terugkomst van de Heer Jezus

De terugkomst van de Heer Jezus die in het geheim komt, is een schok voor veel christenen. Wat is het mysterie binnenin? Dit artikel zal het antwoord voor u onthullen.

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Sommige Bijbelteksten zeggen dat de Heer zal komen als een dief, terwijl anderen zeggen dat Hij met wolken zal komen … Dus op welke manier zal de wederkomst van de Heer precies gebeuren?

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Iedereen die echt in de Heer gelooft verlangt naar de wederkomst van de Heer, hoe zal de Heer aan de deuk kloppen bij Zijn komst?

Goede christelijke film ‘Verlangen’ Hoe worden de beloften van de Heer Jezus gerealiseerd?

Mooie christelijke film ‘Verlangen’ Hoe worden de beloften van de Heer Jezus gerealiseerd? | Christelijke films online Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer Jezus Zijn volgelingen: “Ik ga heen ...