Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 4 -Alleen de vleesgeworden God kan het oordeelswerk in de laatste dagen verrichten

30Aufrufe 1

De Bliksem uit het oosten getuigt dat God in de laatste dagen vlees is geworden om het oordeelswerk Zelf te verrichten. Niettemin werd Gods werk in het Tijdperk van de Wet door middel van Mozes verricht. Waarom kan Gods oordeelswerk in de laatste dagen dan niet op dezelfde wijze plaatsvinden, door van mensen gebruik te maken? Waarom moet God vlees worden en het Zelf doen? Almachtige God zegt: “Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven