Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 2 - Wat zijn de criteria om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan?

1,045 14/07/2020

Met betrekking tot wat voor soort persoon het koninkrijk der hemelen binnen kan gaan, De Heer Jezus zei: “alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader” (Matteüs 7 :21). Dus precies wat voor soort persoon doet de wil van de hemelse Vader? Veel mensen geloven dat zij die Paulus’ voorbeeld volgen en nauwgezet werken voor de Heer, degenen zijn die de wil van de hemelse Vader doen. Maar er zijn ook mensen die geloven dat alleen zij die God liefhebben met heel hun hart, verstand en ziel, niet langer zondigen en reinheid hebben verworven, degenen zijn die de wil van de hemelse Vader doen. Dus wie heeft er gelijk en wie niet bij deze twee standpunten? Kijkt u maar hoe de twee kanten een verhit debat voeren!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter