Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film 'Geloof in God' clip 2 - Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware?

563 11/05/2020

Veel mensen zoeken en onderzoeken de ware weg zonder die inspanningen te baseren op de woorden en het werk van God. In plaats daarvan volgen zij de trends van de religieuze wereld en geloven dat wat de Chinese communistische regering en de religieuze wereld veroordelen niet de ware weg is – is dat de juiste weg? De Bijbel zegt: “de hele wereld ligt in verdorvenheid” (1 Johannes 5 : 19). “Dit is een verdorven generatie” (Lucas 11 : 29). Hieruit blijkt dat atheïstische politieke regimes en de religieuze wereld de ware weg zeker veroordelen en afwijzen. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed in het Tijdperk van Genade, stonden de joden en de Romeinse overheid fanatiek tegen Hem op en veroordeelden Hem en uiteindelijk werd de Heer Jezus aan het kruis genageld. Zijn dit niet de werkelijke feiten? Wanneer Almachtige God komt om Zijn werk van de laatste dagen te doen, wordt Hij fel getrotseerd en veroordeeld door de Chinese regering en de religieuze wereld. Wat betekent dat? Moeten wij hier niet over nadenken?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter