Online preken

Menu

Volgende

Dutch gospel movie ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God

538 19/04/2020

In de Bijbel zei Paulus: “Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de ​genade​ van ​Christus​ heeft geroepen en dat u zich tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd” (Galaten 1:6). De dominees en de ouderlingen leggen deze woorden van Paulus verkeerd uit en veroordelen alle mensen die het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus aanvaarden. Ze beweren dat dit afvalligheid is en dat ze verraad plegen aan de Heer. Sommige gelovigen lopen daardoor de kans mis om de Heer te verwelkomen, want ze zijn misleid. Het is duidelijk dat een grondig inzicht in de ware betekenis van deze tekst voor ons van cruciaal belang is voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer. Wat is dan de ware betekenis van deze passage in de Bijbel? Deze video onthult het antwoord voor u.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter