Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5 - Inzicht krijgen in de betekenis van het feit dat God twee keer is geïncarneerd

85 09/10/2020

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5 - Inzicht krijgen in de betekenis van het feit dat God twee keer is geïncarneerd

De eerste incarnatie van God werd aan het kruis genageld, waarbij het werk van de verlossing van de mensheid was voltooid. In de laatste dagen geeft de tweede incarnatie van God uitdrukking aan de waarheid, en verricht Hij Zijn werk van het oordeel en de tuchtiging, waarmee Hij de mensheid definitief van het rijk van Satan redt. De tweevuldige incarnatie van God heeft ingrijpende gevolgen, zoals Almachtige God ook beweert: “Jezus heeft een fase van het werk gedaan die alleen de kern van ‘het Woord was bij God’ vervulde: de waarheid van God was bij God en de Geest van God was bij het vlees en was onafscheidelijk van Hem. Dat wil zeggen, het vlees van de geïncarneerde God was bij de Geest van God, wat een groter bewijs is dat de vleesgeworden Jezus de eerste incarnatie van God was. Deze fase van het werk vervulde de kernbetekenis van ‘het Woord wordt vlees’, gaf een diepere betekenis aan ‘het Woord was bij God en het Woord was God,’ …” (Het Woord verschijnt in het vlees).

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter