Online preken

Menu

Volgende

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘De beproeving van de afstammelingen van Moab’

288 30/06/2020

In het werk van het oordeel van de laatste dagen van Almachtige God beproeft, loutert, zuivert en transformeert Hij mensen door Zijn woorden. Tussen 1991 en 1997 ondergingen Gods uitverkorenen de beproeving van de dienstdoeners, de beproeving van de dood, de tijd van de liefhebbende God, de beproeving van de contrasten, de beproeving van de afstammelingen van Moab en de beproeving van de kinderen van de grote rode draak. Gedurende deze beproevingen drukte Almachtige God waarheden uit om over Zijn uitverkorenen te oordelen en ze te ontmaskeren, te steunen en te leiden, in overeenstemming met hun noties van Gods werk en de verdorvenheid die ze openbaarden. Nadat ze dit alles hadden ondergaan, werden de motivaties van Gods uitverkorenen achter hun geloof enigszins gecorrigeerd en werd hun geloof veel zuiverder. Ook hun verdorven gezindheden werden enigszins gezuiverd. Ze voelden allemaal hoe praktisch Gods werk van zuivering en redding voor de mensheid is. Ze schreven hun persoonlijke ervaringen en verworvenheden op om getuigenis te geven van Gods liefde en redding. De christen in deze film vertelt over haar ervaring met de beproeving van de afstammelingen van Moab, wat ze erdoor verkreeg en hoe die haar veranderde.

Laat een antwoord achter