Online preken

Menu

Volgende

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Wie zijn de farizeeën van deze tijd?’

1,056 03/01/2021

De hoofdpersoon is een vrome christen die nadat ze de Heer jarenlang oprecht heeft gediend het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God aanvaardt. Omdat de dominees van haar oude kerk de Bijbel goed kennen en hun gemeente vaak leren om alert te zijn op de terugkeer van de Heer, gelooft ze dat als ze de woorden van Almachtige God zouden lezen, ze de stem van de Heer zeker zouden herkennen en Almachtige God zouden erkennen als de teruggekeerde Heer Jezus en dan de Heer met blijdschap zouden verwelkomen. Maar als de dominees het nieuws van de komst van de Heer horen, weigeren ze tot haar verbazing niet alleen om er meer over te vernemen, maar doen ze hun best om haar te beletten om de ware weg te aanvaarden. Ze verspreiden ketterijen en dwalingen om broeders en zusters in de kerk te misleiden, zodat ze de ware weg niet onderzoeken. Ze proberen zelfs te zorgen dat ze haar geloof in Almachtige God opgeeft door te dreigen haar werk voor de kerk te beëindigen en haar uit de kerk te zetten. Uit het gedrag van de dominees blijkt echter duidelijk de ware aard van de dominees en ouderlingen - huichelaars die zich verzetten tegen God – en ze ziet in dat zij inderdaad de farizeeën van deze tijd zijn. Ze bevrijdt zich uit hun kooi en van hun controle en wordt nog meer vastbesloten om Almachtige God te volgen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://debijbel.nl

Laat een antwoord achter