Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

1,877 17/05/2020

Li Qingxin preekt in een huiskerk in China en dient de Heer al vele jaren trouw. Ze heeft altijd enthousiast het werk van de Heer gedaan en het evangelie verspreid. Ze kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Heer die haar naar het hemelse koninkrijk zal brengen. In de afgelopen jaren heeft Li Qingxin gemerkt dat wederom veel mensen diverse denominaties en kerken de rug hebben toegekeerd. Bliksem uit het oosten heeft echter alleen maar aan elan gewonnen, ondanks fanatieke veroordeling en vervolging door de Chinese communistische overheid en religieuze kringen. Steeds meer goede schapen en leidende schapen van allerlei denominaties hebben Bliksem uit het oosten aanvaard. Dat heeft ertoe geleid dat Li Qingxin zich is gaan bezinnen. Het is haar met name opgevallen dat dominees en ouderlingen uit religieuze kringen niet aarzelen om allerlei geruchten en onzinverhalen te verzinnen met het doel de naam van De Kerk van Almachtige God te veroordelen en te bezoedelen. Ze heulen zelfs met de Chinese communistische regering om predikanten van Bliksem van het oosten achter de tralies te krijgen. Ze vindt dat de daden en de handelingen van de dominee en de ouderling afwijken van de weg van de Heer, en beseft dat datgene wat zo fel wordt bestreden en veroordeeld door de Chinese Communistische Partij en religieuze kringen, misschien wel de ware weg is, en mogelijk zelfs de manifestatie en het werk van de Heer. Daarop besluit zij zich samen met een aantal medewerkers te verdiepen in Bliksem uit het oosten, waarbij ze echter op alle mogelijke manieren wordt gedwarsboomd door de dominee en de ouderling. Door het lezen van de woorden van Almachtige God en het luisteren naar de getuigenis van predikanten van De Kerk van Almachtige God slagen Li Qingxin en de anderen erin om de geruchten en misvattingen van de dominee en de ouderling als zodanig te herkennen. Het verschaft hun inzicht in de verachtelijke bedoelingen en lage listen waarmee zij volgelingen ervan proberen te weerhouden onderzoek te doen naar de ware weg. Eindelijk zien ze nu het ware, huichelachtige gezicht van de dominee en de ouderling. Li Qingxin en de anderen zeggen nu vanuit de grond van hun hart tegen de religieuze pastor en ouderling: “Bemoei je niet met onze zaken!” Eindelijk zijn ze in staat om het keurslijf van de pastor en de ouderling van zich af te schudden, en keren ze terug voor de troon van God.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter