Online preken

Menu

Volgende

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Kun je werkelijk de Heer verwelkomen door naar de hemel omhoog te staren?’

611 17/12/2020

Veel mensen die in de Heer geloven, wachten erop dat de Heer Jezus terugkeert op een wolk zodat zij voorafgaand aan de rampen kunnen worden meegenomen naar het hemelse koninkrijk, de hoofdpersoon in deze video, Jin Cheng, niet uitgezonderd. Hij heeft al meer dan twintig jaar als een dwaas naar de hemel zitten staren in afwachting van de Heer, en wanneer hij iemand hoort getuigen dat de Heer Jezus al is teruggekomen, dat Hij vele waarheden uitdrukt en het oordeelswerk doet te beginnen met het huis van God, klampt hij zich vast aan het idee dat de Heer op een wolk komt. Daarom weigert hij dit na te streven of te onderzoeken, waardoor de terugkeer van de Heer bijna aan hem voorbijgaat. Hoe laat hij uiteindelijk zijn noties varen en accepteert hij Gods werk van de laatste dagen? Is het mogelijk om de Heer te verwelkomen door alleen naar de hemel te staren zonder zorgvuldig te proberen de stem van de Heer te horen? Laten we eens zien hoe Jin Cheng dat heeft ervaren.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://debijbel.nl

Laat een antwoord achter