Bijbeltekst plaatjes – Mattheüs 25:6

Bijbeltekst-plaatjes

De Heer Jezus zei: “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6). ©HSV

Lees meer:

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

Bijbels dagboek

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Dagelijkse lezing_ Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen? Wat betekent het om mensen te beoordelen?

Bijbelse overdenkingen: Zalig zijn de armen van geest

Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?