Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 14:8

De wijsheid van een schrandere is zijn eigen weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons dat degenen die wijs en intelligent zijn, duidelijk hun weg kennen. Ze stellen richting en doel voorop in plaats van blindelings verder te gaan. Daarom weten ze duidelijk wat ze willen en zijn hun keuze van levenspaden zijn wijzer dan andere. Ze zijn niet onderworpen aan de impact van mensen, gebeurtenissen of dingen. Neem Peter als voorbeeld. Hij was wendbaar van geest, begiftigd met inheemse intelligentie, en zou iemand geworden moeten zijn na het opgroeien. Hij was echter vastbesloten om in God te geloven en Hem te volgen, en probeerde God te kennen en God lief te hebben terwijl hij Hem volgde en uiteindelijk de allerhoogste liefde van God bereikte en werd vervolmaakt door God. Degenen die dwaas zijn, zijn anders. Ze zijn achterdochtig en bewaken elke keer tegen God. Wat ze ook doen, ze vertrouwen op hun verbeeldingskracht en hun gezichtsvermogen. Ze geloven niets dat ze niet kunnen zien. Wanneer ze in God geloven, geven ze niet hun alles, ze houden iets terug voor zichzelf. Ze twijfelen aan Gods woorden, Gods belofte en zijn zelfs dubbelzinnig over Zijn bestaan. Het pad dat ze bewandelen is dat van het nastreven van geld, roem en rijkdom terwijl ze in God geloven. Alleen wanneer God publiekelijk verschijnt of de grote ramp op een dag komt, zullen zij van ganser harte de waarheid zoeken. Dit is het pad dat de dwazen hebben gekozen. Net als Thomas. Hoewel hij de Heer volgde, geloofde hij niet in de woorden van de Heer, noch geloofde hij dat de Heer na drie dagen zou herrijzen. Thomas geloofde niet voordat hij de spijker afdrukken op Jezus’ handen zag en Zijn rib had aangeraakt. Zo'n man is dwaas en sluw. Dus de Heer Jezus zei tegen hem: “Omdat u Mij gezien hebt, … hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29). Het kan worden gezien dat duidelijk is dat het heel belangrijk is om het juiste pad te volgen in ons geloof in God. Het belangrijkste is dat we een goed doel hebben als we onze weg voorwaarts lopen. Als we, net als Petrus, van ganser harte God oprecht kunnen liefhebben zonder deals en eisen, of speculaties en twijfels, en al onze handelingen zijn voor het liefhebben en bevredigen van God, dan zullen we mensen zijn die verstandig en wijs zijn en goedgekeurd door God.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter