Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Jeremia 1:8

Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we het gezag en de kracht van Gods woorden voelen. Toen God Jeremia gebruikte, was Jeremia bang omdat hij niet wist wat hij moest zeggen omdat hij jong was. Toen kwamen Jehova's woorden over hem en gaven hem geloof om te volbrengen wat Hij hem had toevertrouwd. Toen God Mozes riep om de Israëlieten uit Egypte te leiden, stond hij voor veel moeilijkheden en gevaren, maar God was met hem. Hoewel de Egyptische farao alle middelen probeerde te gebruiken om te voorkomen dat de Israëlieten Egypte zouden verlaten, zond Jehova God tien plagen over de Egyptenaren. Na het zien van Jehova God's almacht, hadden de Israëlieten het vertrouwen om Egypte te verlaten. Toen de Israëlieten de Rode Zee bereikten, vóór hen was de Rode Zee en achter hen waren de soldaten, en ze voelden zich erg bang. Op dit kritieke moment openbaarde God echter opnieuw Zijn wondere daden – scheidde de Rode Zee. Mozes leidde met succes de Israëlieten over de Rode Zee. Wederom Gods almacht te zien, had Mozes meer zelfvertrouwen om de Israëlieten naar het goede land Kanaän te leiden. Hieruit weten we dat wanneer we accepteren wat God ons toevertrouwt en we veel moeilijkheden tegenkomen, voelen we ons bedeesd en bang in ons hart, maar we moeten geloven dat God met ons is, en dat Hij ons geloof en kracht zal geven en leidt onze weg vooruit.

Lees meer:

Net zoals Gods woorden zeggen: Wees niet bang voor van alles en nog wat. Hoe veel moeilijkheden en gevaren je ook tegenkomt, je moet standvastig zijn tegenover mij; laat je door niets tegenhouden, zodat mijn wil kan worden uitgevoerd. Dat hoort je plicht te zijn, anders zul je te maken krijgen met mijn toorn en zal mijn hand …, en zul je eindeloos geestelijk lijden te verduren krijgen. Je moet alles verdragen, afzien van alles wat je hebt en alles doen wat je kunt om mij te volgen, betaal alle kosten voor mij. Dit is de tijd dat ik je op de proef zal stellen, zul je mij je trouw aanbieden? Zul je mij tot het eind van de weg getrouw volgen? Wees niet bang; wie zou je ooit tot staan kunnen brengen als ik je help? Onthoud dat! Denk daaraan! Alles wat gebeurt, is vanwege mijn goede wil en alles is onder mijn hoede. Kunnen al jouw woorden en daden mijn woord volgen? Wanneer de beproevingen van vuur over je komen, zul je dan knielen en mij aanroepen? Of zul je angstig wegduiken, niet in staat om je naar voren te begeven?

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

kracht van Gods

Laat een antwoord achter