Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 26:41

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit is de vermaning van de Heer voor de mens. Hij wil ons vertellen dat satan vaak geld, roem en rijkdom, wellustige verlangens, enzovoort gebruikt om ons te verleiden in deze duistere, slechte generatie. Dus we kunnen God niet verlaten, maar moeten waakzaam zijn en bidden zodat Satan geen gelegenheid zal hebben om ons te misbruiken. Of anders, wanneer de verleidingen van Satan op ons komen, zelfs als we bereid zijn God tevreden te stellen en te handelen volgens Gods woorden, zullen we niet in staat zijn ons vlees te verzaken, maar zullen we verleid worden door Satan, aldus ondergedompeld in de verleiding van Satan. In de woorden van de Heer kunnen we begrijpen dat de kracht van het gebed groot is en dat gebed het wapen is om Satan te verslaan. Als we vaak waakzaam zijn en bidden, dan kunnen we een normale relatie met God onderhouden, Zijn zorg en bescherming verkrijgen en de verschillende verleidingen van Satan overwinnen.

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 26:41

God zegt, Het gebed is één van de manieren waarop iemand samenwerkt met God, het is een manier waarop iemand tot God spreekt en het is het proces waardoor iemand aangeraakt wordt door Gods Geest. Zogezegd zijn degenen die zonder het gebed leven dood zonder geest, het bewijs dat hen het vermogen ontbreekt om aangeraakt te worden door God. Zonder het gebed zijn mensen niet in staat om een normaal spiritueel leven te leiden, laat staan dat ze in staat zijn om het werk van de Heilige Geest na te volgen; zonder het gebed brengen ze schade toe aan hun relatie met God en zijn ze niet in staat om Gods goedkeuring te ontvangen. Als iemand die gelooft in God, zul je meer door Hem aangeraakt worden, hoe vaker je bidt. Zulke mensen hebben een grotere vastberadenheid en zijn beter in staat de laatste verlichting van God te ontvangen; met als resultaat dat alleen zulke mensen zo snel mogelijk volmaakt kunnen worden gemaakt door de Heilige Geest.Nadat we het belang van gebed begrepen hebben, moeten we ons hart stil maken voor God en ware gebeden aan Hem aanbieden. Moge God voor ons zorgen en ons beschermen, zodat onze harten Hem niet zullen verlaten.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter