Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Johannes 3:19

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Gedachten over het vers van vandaag …

Wanneer het licht in de wereld komt, zou de mens in theorie gelukkig moeten zijn. Waarom zei Jezus dat mensen eerder van duisternis dan van licht houden? In die tijd werd Jezus, om hen te redden die door de wet waren gebonden, vlees om het werk van de verlossing te doen. Omdat Jezus veel dingen deed die niet in overeenstemming waren met de opvattingen van de Farizeeën, en zij bang waren dat de Israëlieten Jezus zouden volgen en dat zij hun status zouden verliezen, zij voortdurend Jezus veroordeelden en weerstonden. Ze zeiden dat Jezus zich niet aan de sabbat hield en beoordeelde Hem als een gewoon mens. Dus werden ze door God veroordeeld. Integendeel, zij die wijs waren, konden hun opvattingen en verbeeldingen terzijde schuiven en de waarheid zoeken. Net als Petrus: hij kon nederig luisteren naar het woord van de Heer en kende de Heer uit Zijn woorden. Ten slotte loofde de Heer hem en gaf hem de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Het kan worden gezien dat God degenen liefheeft die naar Zijn woorden luisteren en Zijn redding accepteren. Een reeks woorden kwam bij mij op, Zet je visie aangaande ‘onmogelijk’ opzij! Des te meer mensen geloven dat iets onmogelijk is, des te groter de kans is dat het gebeurt, want de wijsheid van God is hoger verheven dan de hemel, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens, en het werk van God overstijgt de grenzen van het denken en de concepties van de mens. Des te meer iets onmogelijk is, des te meer er naar de waarheid moet worden gezocht; des te meer iets de concepties en verbeelding van de mens te boven gaat, des te meer het de wil van God bevat. Want, ongeacht waar God Zichzelf openbaart, God is nog steeds God en Zijn substantie zal nooit veranderen vanwege de locatie of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft hetzelfde ongeacht waar Zijn voetstappen zijn. Waar de voetafdrukken van God ook mogen zijn, Hij is de God van de gehele mensheid. De Heer Jezus is bijvoorbeeld niet alleen de God van de Israëlieten, maar is ook de God van alle mensen in Azië, Europa en Amerika, en zelfs de enige God in het hele heelal. Dus laten we Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitingen en Zijn voetstappen volgen! Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, moeten we onze opvattingen en verbeeldingen overstijgen en leren de waarheid te zoeken. Gods wijsheid is onpeilbaar, dus moeten we nederig zoeken naar waar Gods woorden zijn. We moeten het Lam volgen waar Hij ook gaat.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Johannes 3:19

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter