Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Galaten 6:7

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers leert ons onszelf niet te misleiden omdat God niet wordt bespot. Vaak zijn we niet bang voor God, zoeken nooit Gods wil, maar beschouwen onze eigen ideeën als Gods wil om te oefenen. We geloven dat als we op deze manier beoefenen, we in staat zijn om naar Gods hart te zijn en door God te worden goedgekeurd. In feite is deze houding ten opzichte van God oneerbiedig en bedriegen wij onszelf. Net zoals de farizeeën de komende Messias definieerden in hun ideeën en verbeeldingen. Ze geloofden dat de Messias zeker in overeenstemming met hun verbeelding zou komen. Was hun wachten op de Messias op deze manier zichzelf niet bedriegend? Was het niet oneerbiedig tegenover God? Toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen, veroordeelden ze en weerstonden ze Hem omdat Hij niet de Messias was die ze zich hadden ingebeeld. Ze hebben zelfs de Heer Jezus aan het kruis genageld, een gruwelijke misdaad begaan en werden door God gestraft. Dit vers is ook een waarschuwing voor ons. Als wij, gelovigen in God, ons niet richten op het zoeken naar Gods wil, maar God opzij zetten en vasthouden aan onze eigen verbeeldingen en begrippen, dan zullen we het pad bewandelen om God te weerstaan, net als de Farizeeën. Het laatste deel van het vers “want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten” vertelt ons dat welk pad we ook zullen bewandelen zal onze uitkomst zijn. Het is dus van cruciaal belang om de juiste keuze te maken. Dus hoe moeten we als christenen het juiste pad bewandelen om in God te geloven? God zegt: “Als dat waar je naar op zoek bent de waarheid is, dat wat je in praktijk brengt de waarheid is, en dat wat je bereikt een verandering in je gezindheid is, dan is het pad dat je bewandelt het juiste. Als dat wat je zoekt de zegeningen van het vlees zijn, en dat wat je in praktijk brengt de waarheid van je eigen opvattingen is, en als er geen verandering in je gezindheid optreedt, en je helemaal niet gehoorzaam bent aan God in het vlees, en je nog altijd in vaagheid leeft, dan zal datgene waar je naar op zoek bent je naar de hel voeren, want het pad dat je bewandelt is het pad van de mislukking. Of je vervolmaakt of geëlimineerd wordt hangt af van je persoonlijke zoektocht, wat ook inhoudt dat succes of mislukking afhangen van het pad dat de mens bewandelt.” Gods woorden vertellen ons dat het belangrijkste voor gelovigen in God is om Gods wil te zoeken en te beoefenen volgens Gods eisen. Net als Petrus, hij bracht zijn hele leven door met het zoeken God lief te hebben en te gehoorzamen, en Gods wil in alles te bevredigen. Dientengevolge bereikte hij de allerhoogste liefde van God en gehoorzaamde Hem tot de dood. Daarom moeten we het pad van Petrus bewandelen in ons geloof in God. Dit is de juiste weg die we moeten bewandelen en dit is door God goedgekeurd.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Galaten 6:7

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter