Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Jakobus 4:8

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Gedachten over het vers van vandaag …

Als christenen moeten onze harten vaak in vrede vóór God zijn en nader tot Hem komen. Dit is wat God van de mens vraagt, evenals de manier om een ​​normale relatie met Hem te handhaven. Wanneer we graag vóór God willen komen en met een oprecht hart tot Hem willen bidden, zal Hij luisteren naar onze gebeden en ons verlichten, zodat we Zijn wil, Zijn vereisten en meer van de waarheid kunnen begrijpen. Hieruit hebben we Gods trouw gezien en Zijn oprechtheid tegenover mensen die nader tot Hem komen. Bovendien moeten we weten dat God diep in het hart van de mens kan kijken. Dus we moeten onze mond niet gebruiken om dicht bij God te komen of Hem te bedriegen met mooi klinkende woorden. Dit soort gedrag is het schijnheilige gedrag van de Farizeeën, die verafschuwd wordt door God. Daarom, wanneer we nader tot God komen, moeten we een hart hebben dat Hem vreest, tot Hem bidden en met een oprecht hart naar Hem opkijken, onze diepste gedachten met Hem delen, onze actuele moeilijkheden aan Hem toevertrouwen, Zijn verlichting en illuminatie zoeken van Zijn woorden en lofzangen zingen om Hem te loven en indachtig te zijn voor Zijn liefde. Dit allemaal is het gedrag van nader tot God te komen. Wanneer God onze oprechtheid heeft gezien, zal Hij ons leiden om elke moeilijkheden te overwinnen, zodat we een normale toestand voor Hem kunnen houden.

Lees meer:

God zegt: “Iedereen in mijn aanwezigheid die oprecht zoekt naar mij, die een hart heeft dat hongert en dorst naar gerechtigheid, ik zal je verlichten, ik zal me aan je laten zien, je toestaan om mij te zien met je eigen ogen en mijn wil zelf te begrijpen; mijn hart zal zeker aan je geopenbaard worden, zodat je het kunt begrijpen. Je moet wat ik in je verlicht in overeenstemming met mijn woorden in praktijk brengen, anders zul je geoordeeld worden. Volg mijn wil en je zult niet verloren lopen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter