Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 3:18

Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.

Gedachten over het vers van vandaag …

Van elkaar houden is niet gedaan met gesproken woorden, maar gedaan in daad en in waarheid. Het betekent niet alleen kleding en voedsel sturen naar degenen die onvoldoende kleding en voedsel hebben, maar dat we elkaar in de geest ondersteunen. Als broeders en zusters zwak zijn, helpen we en ondersteunen ze zodat ze vertrouwen hebben in God. We behandelen ze ook op een eerlijke manier en kijken niet op ze neer of kleineren ze. Op deze manier is wat we doen in overeenstemming met de wil van de Heer. Ik zou graag een passage van Gods woorden willen delen, “Dan is die relatie niet op het vlees, maar op het fundament van God liefde gebaseerd. Er is dan bijna geen omgang op basis van het vlees, maar in de geest is er sprake van communicatie, liefde, troost en zorg voor elkaar. Dat gebeurt allemaal op basis van een hart dat God behaagt. Deze relaties worden niet op basis van filosofieën van mensen onderhouden, maar krijgen op natuurlijke wijze vorm door de last voor God. Er komt geen menselijke inspanning aan te pas — ze komen door de beginselen van Gods woord tot stand.” Uit Gods woorden kunnen we zien dat God hoopt dat onze liefde tussen broeders en zusters gevestigd is op het fundament van Gods liefde, en dat we ze kunnen behandelen in overeenstemming met de beginselen van Gods woorden.

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: Bijbeltekst van de dag – Hebreeën 3:13

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 3:18

Laat een antwoord achter