Online preken

Menu

Gods voorziening voor de mensheid

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept, ziet Gods voorziening voor de mensheid

Kun je zien, aan de manier waarop Hij omging met deze vijf basisvoorwaarden voor menselijke overleving, hoe God in alles voorziet voor de mensheid? (Ja.) Dat wil zeggen dat God de meest basale voorwaarden voor het overleven van de mens schiep. Tegelijkertijd beheerst en beheert God deze dingen, en zelfs nu, nadat menselijke wezens al duizenden jaren bestaan, is God nog steeds voortdurend bezig met het veranderen van hun leefomgeving, de beste en meest geschikte leefomgeving voor de mensheid, zodanig dat hun leven normaal kan worden geleefd. Tot wanneer wordt dit gehandhaafd? Met andere woorden, hoe lang zal God zo’n omgeving blijven bieden? Totdat God Zijn managementwerk grondig afrondt. Dan zal God de leefomgeving van de mensheid veranderen. Het kan op dezelfde manier, of op andere manieren, maar wat mensen nu echt moeten weten, is dat God voortdurend voorziet in de behoeften van de mensheid, dat Hij de leefomgeving van de mensheid beheert, bewaart, beschermt en onderhoudt. Het is aan deze omgeving te danken dat Gods uitverkoren volk zo normaal kan leven en Gods redding en tuchtiging en oordeel kan accepteren. Alle dingen blijven bestaan vanwege Gods heerschappij, terwijl de hele mensheid zich voort blijft bewegen, omdat God op deze manier in alles voorziet.

Heeft dit deel dat ik net verteld heb jullie op nieuwe gedachten gebracht? Voelen jullie nu het grootste verschil tussen God en de mensheid? Wie is de meester van alle dingen? Is het de mens? (Nee.) Weten jullie dan wat het verschil is tussen hoe God en mensen omgaan met alle dingen? (God regeert over en regelt alle dingen, terwijl de mens van alles geniet.) Zijn jullie het eens met die woorden? (Ja.) Het grootste verschil tussen God en de mensheid is dat God over alle dingen heerst en in alle dingen voorziet. God is de bron van alles, en de mensheid geniet van alle dingen terwijl God voor hen zorgt. Dat wil zeggen, de mens geniet van alle dingen wanneer hij het leven aanvaardt dat God aan alle dingen schenkt. De mensheid geniet van de resultaten van Gods schepping van alle dingen, terwijl God de Meester is. Wat is dan vanuit het perspectief van alle dingen het verschil tussen God en de mensheid? God kan duidelijk de groeipatronen van alle dingen zien, en beheerst en beheert de groeipatronen van alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen worden door God gezien en vallen binnen de reikwijdte van Zijn inspectie. Kan de mensheid alles zien? Wat de mensheid ziet, is beperkt. Je kunt dat niet ‘alle dingen’ noemen – het is alleen wat ze voor hun ogen zien. Als je deze berg beklimt, zie je deze berg. Je kunt niet zien wat aan de andere kant van de berg is. Als je naar het strand gaat, kun je deze kant van de oceaan zien, maar je weet niet hoe de andere kant van de oceaan eruit ziet. Als je in dit bos aankomt, kun je de planten voor je ogen en om je heen zien, maar je kunt niet zien wat er verderop is. Mensen kunnen geen plaatsen zien die hoger, verder en dieper zijn. Alles wat ze kunnen zien is wat voor hun ogen is en binnen hun gezichtsveld valt. Zelfs als mensen het patroon van vier seizoenen in een jaar kennen en de groeipatronen van alle dingen, dan zijn ze nog niet in staat om alle dingen te beheersen of te beheren. Daarentegen is de manier waarop God alle dingen ziet als de manier waarop God een machine zou zien die Hij persoonlijk heeft gebouwd. Hij zou elk onderdeel buitengewoon goed kennen. Wat de principes zijn, wat de patronen zijn en wat het doel ervan is. God kent al deze dingen zonder meer en duidelijk. Daarom is God God, en de mens is de mens! Zelfs als de mens onderzoek blijft doen naar de wetenschap en de wetten van alle dingen, is het slechts binnen een beperkt bereik, terwijl God alles beheerst. Voor de mens is dat oneindig. Als de mens iets heel kleins onderzoekt wat God deed, dan zouden ze hun hele leven kunnen zoeken zonder echte resultaten te bereiken. Dat is de reden waarom als je kennis gebruikt en wat je hebt geleerd om God te bestuderen, nooit in staat zult zijn God te kennen of te begrijpen. Maar als je de manier van het zoeken van de waarheid gebruikt en God zoekt, en naar God kijkt vanuit het oogpunt om God echt te leren kennen, dan zul je op een dag erkennen dat Gods daden en wijsheid overal zijn, en je zult ook precies weten waarom God de Meester van alle dingen en de bron van leven voor alle dingen wordt genoemd. Hoe meer van zulke kennis je hebt, des te meer zul je begrijpen waarom God de Meester van alle dingen wordt genoemd. Alle dingen en alles, inclusief jij, ontvangen voortdurend Gods gestadige voorziening. Je zult ook duidelijk kunnen voelen dat er in deze wereld, en onder ons mensen, niemand buiten God is die zo’n kracht en zo’n essentie kan hebben om het bestaan van alle dingen te beheersen, te beheren en te handhaven. Wanneer je dit duidelijk wordt, zul je echt erkennen dat God jouw God is. Wanneer je dit punt bereikt, heb je God echt geaccepteerd en laat je Hem jouw God en je Meester zijn. Wanneer je dit begrijpt en je leven zo’n punt bereikt, zal God je niet langer meer testen en oordelen, noch zal Hij eisen stellen aan jou, omdat je God begrijpt, Zijn hart kent en God echt in je hart hebt aangenomen. Dit is een belangrijke reden om over deze onderwerpen te communiceren, namelijk over Gods heerschappij en het beheer van alle dingen. Het is om mensen meer kennis en begrip te geven; niet alleen om je dit te laten toegeven, maar om je meer praktische kennis en begrip van Gods daden te geven.

Laat een antwoord achter