Online preken

Menu

Gods kracht

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

Er wordt vaak gezegd dat “stormen zonder waarschuwing opsteken en een ongeluk mensen plotseling overkomt”. In de huidige tijd van zich snel ontwikkelende wetenschap, modern vervoer en materiële rijkdo...

Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘God leidt de Israëlieten uit Egypte’

Muzikale documentaire ‘God leidt de Israëlieten uit Egypte’ Om de Israëlieten uit Egypte te leiden, zond God de tien plagen naar Egypte. Hij oefende Zijn gezag uit door de zee te scheiden, en bevri...

Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

Muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’ Als broeinesten van slechtheid en overspel tergden de twee grote steden Sodom en Gomorra de gezindheid van God. God liet uit de hemel zwav...

Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’

Muzikale documentaire ‘Gods schepping van de wereld’ Genesis verhaalt hoe God in het begin op wonderbaarlijke wijze de wereld schiep. Deze christelijke video informeert u over Gods geweldige prestati...

Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van de aarde met een zondvloed’

Muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van de aarde met een zondvloed’ Als u de spectaculaire christelijke videoclip ‘Gods vernietiging van de aarde door een zondvloed’ bekijkt, zult u de heilige, re...

Bijbeltekst van de dag – Gods gezag

Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. – Jesaja 46:11 ...

Bijbeltekst van de dag – De opstanding van Lazarus

En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. ...

Op de tweede dag, regelt Gods gezag de wateren en maakt het gewelf en een ruimte voor de meest elementaire menselijke overleving verschijnt

Laten we de tweede passage van de Bijbel lezen: “God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde h...

Op de eerste dag zijn de dag en nacht van de mensheid geboren en ze stonden vast dankzij het gezag van God

Laten we naar de eerste passage kijken: “En God zeide: ‘Daar zij licht!’ en daar werd licht.En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En...