Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – De opstanding van de Heer Jezus

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Gedachten over het vers van vandaag …

Na de opstanding van Jezus zei Hij deze woorden tot Zijn discipelen. Uit Zijn woorden kunnen we zien dat Jezus de dood overwon en dat Jezus God zelf is. Christenen weten dat de opstanding van Jezus voor ons van het grootste belang is, maar wat is de betekenis van Zijn verschijning na Zijn opstanding? Gods woorden zeggen, “Het eerste wat de Heer Jezus deed na Zijn opstanding was het iedereen mogelijk te maken Hem te zien, hen vast te laten stellen dat Hij bestaat, en hen in staat te stellen het feit van Zijn opstanding te bevestigen. Daarnaast herstelde dit Zijn relatie met de mensen zodat ze weer dezelfde relatie met Hem hadden als toen Hij in het vlees werkte en Hij de Christus was die ze konden zien en aanraken. Op deze manier was één uitkomst dat de mensen er niet meer aan twijfelden dat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood nadat Hij aan het kruis was genageld en dat er geen twijfel meer bestond aan het werk van de Heer Jezus de mensheid te verlossen. Een andere uitkomst was dat het feit dat de Heer Jezus na Zijn opstanding voor de mensen verscheen en de mensen toestond Hem te zien en aan te raken de mensheid stevig in het Tijdperk van Genade plaatste. Vanaf dat moment konden mensen vanwege de ‘verdwijning’ of de ‘desertie’ van de Heer Jezus niet meer terugkeren naar het vorige tijdperk, het Tijdperk van de Wet, maar zouden ze voorwaarts blijven gaan, in het voetspoor van de onderwijzingen van de Heer Jezus en het werk dat Hij had gedaan. Op die manier was er formeel een nieuwe fase in het werk van het Tijdperk van Genade aangebroken en de mensen die onder de wet waren geweest, kwamen vanaf dat moment formeel onder de wet vandaan en gingen binnen in een nieuw tijdperk, met een nieuw begin. Dit zijn de talrijke betekenissen van de verschijning van de Heer Jezus aan de mensheid na de opstanding.” Na het lezen van deze woorden, kreeg ik een beetje begrip. Jezus was vóór de opstanding in het vlees, maar verscheen toen aan de mensen in een spiritueel lichaam. Op dat moment had Jezus de beperkingen van het vlees overstegen. Voor Zijn discipelen was het spiritueel lichaam van Jezus zo mysterieus en verwarrend voor hen. Omdat dit zo was, het zou hen doen voelen dat Hij ongenaakbaar was en ze afstand zouden houden. Maar Jezus was duidelijk over hun mentaliteit en behoeften. Dus aan de ene kant verscheen Hij aan Zijn discipelen gedurende 40 dagen na Zijn opstanding, dat niet alleen de afstand tussen hen verwijderde, maar hen liet geloven dat Hij inderdaad uit de dood is opgestaan en dat Hij inderdaad de vleesgeworden God is, de Christus. Aan de andere kant had Hij een fase van het werk geopend in het Tijdperk van Genade, en leidde de mensen om uit de wet te komen en een nieuw tijdperk binnen te gaan, en versterkte ook het vertrouwen van de discipelen. Daarom begonnen ze te getuigen voor Jezus en verspreidden ze het evangelie van Jezus' redding tot aan het einde van het universum.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Dagelijks evangelie – De opstanding van Heer Jezus

Laat een antwoord achter