Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 2 – Wanneer de Heer terugkeert, hoe zal Hij dan aan de mensheid verschijnen?

43Aufrufe 0

De laatste dagen zijn reeds daar, en veel gelovigen hunkeren naar de terugkeer van de Heer zodat zij in het koninkrijk zullen worden opgenomen. Maar weet je ook hoe de Heer aan ons zal verschijnen wanneer Hij terugkeert? Zal het waarlijk zo zijn zoals wij ons voorstellen, dat Hij in alle openheid zal verschijnen en op een wolk nederdaalt? Almachtige God zegt: “Wil jij Jezus zien? Wil jij met Jezus leven? Wil jij de woorden die Jezus heeft gesproken horen? … Hoe zal Jezus terugkeren? Jullie geloven dat Jezus op een witte wolk terugkeert, maar ik vraag jullie: waar verwijst die witte wolk naar? Nu er zoveel volgers van Jezus zijn die op Zijn terugkomst wachten, naar welk volk zal Hij dan afdalen?” “Als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn … Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen expressie van de waarheid is”

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven