Online preken

Menu

Volgende

Dutch gospel movie ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 5 - De waarheid over het verzet van de farizeeërs tegen God aan het licht brengen (Dutch subtitles)

619 08/05/2020

Toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed, werd Hij op ongerijmde wijze belasterd, veroordeeld en bespot door joodse priesters, schriftgeleerden en farizeeërs. Zij nagelden de Heer Jezus aan het kruis en weerhielden mensen ervan om de Heer Jezus te aanvaarden. In de laatste dagen is God wederom vlees geworden. Hij heeft zich getoond en is werk aan het verrichten. Dominees en ouderlingen uit religieuze kringen stellen zich nu fanatiek teweer tegen het werk van God in de laatste dagen en veroordelen het. Ze wringen zich in allerlei bochten om gelovigen ervan te weerhouden Almachtige God te aanvaarden. Waarom is het zo dat God in zijn beide incarnaties, toen Hij zich toonde en werk verrichtte, op zoveel weerstand door religieuze leiders stuitte en door hen werd veroordeeld? Waar vinden wij de bron en de ware natuur van dit verzet door de religieuze leiders?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter