Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 5 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen

1,121 30/08/2020

Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 5 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen
In de religieuze wereld zijn er velen die geloven dat zolang ze vasthouden aan de naam van de Heer, krachtig geloven in de belofte van de Heer en nauwgezet werken voor de Heer, ze opgenomen kunnen worden en het koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan als de Heer terugkomt. Kan iemand werkelijk het koninkrijk der hemelen binnengaan door op die manier te geloven in de Heer? Wat zal er precies met ons gebeuren als we het oordeelswerk in de laatste dagen van Almachtige God niet accepteren? Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan … Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus” (Het Woord verschijnt in het vlees). Bekijk alstublieft deze korte video om een nauwkeuriger begrip te verkrijgen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter