Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

988 19/03/2020

Veel mensen die in de Heer geloven, geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is. Is dit wel zo? Het gebed van de Heer luidt: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:9-10). In het boek Openbaring staat: “Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.” (Openbaring 11:15). “Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. … Gods woonplaats is onder de mensen” (Openbaring 21:2-3). Dus, is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter