Online preken

Menu

Volgende

‘Geloof in God’ clip 4 - Is het houden aan de Bijbel gelijk aan het geloven in God?

849 02/01/2020

Lees meer: Christelijke film ‘Geloof in God’ (Nederlandse ondertiteling)

De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat de Bijbel de canon van het christendom is en dat men de Bijbel moet volgen en dat iemands geloof in de Heer geheel op de Bijbel moet zijn gebaseerd en dat men geen gelovige kan zijn als de Bijbel niet het vertrekpunt is. Dus: is geloven in de Heer en geloven in de Bijbel hetzelfde? Wat is precies de relatie tussen de Bijbel en de Heer? De Heer Jezus verweet ooit de farizeeërs door te zeggen: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). De Bijbel is slechts een getuigenis van God, en bevat niet het eeuwige leven. Alleen God is de waarheid, de weg en het leven. In dat geval: hoe kijken we naar de Bijbel op een manier die in harmonie is met de wil van God?

Laat een antwoord achter