Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – De opstanding van Lazarus

En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan.

Gedachten over het vers van vandaag …

De opstanding van Lazarus deed me zien dat de Heer Jezus de incarnatie van God is, omdat alleen God de sleutel tot Hades heeft. Alleen God heeft het laatste woord over wanneer we worden geboren en wanneer we zullen sterven. Alleen God Zelf kan dit wonder doen. Op een dag las ik een passage uit een evangelieboek:

Toen de Heer Jezus Lazarus opwekte, gebruikte Hij slechts één zin: “Lazarus, kom naar buiten!” Behalve dit zei Hij niets – wat representeren deze woorden? Ze representeren dat God alles kan doen door te spreken, waaronder het opwekken van een dode man. Toen God alle dingen schiep, toen Hij de wereld schiep, deed Hij dit door middel van woorden. Hij gebruikte gesproken bevelen, woorden met gezag, en alles werd zomaar ineens geschapen. Zo werd het volbracht. Deze enkele zin die door de Heer Jezus werd gesproken was precies zoals de woorden die God sprak toen Hij de hemel en de aarde en alle dingen schiep, deze zin was ook vervuld van het gezag van God, het vermogen van de Schepper. Alle dingen werden gevormd en stonden vast vanwege de woorden uit Gods mond, en op dezelfde wijze stond Lazarus op uit het graf vanwege de woorden uit de mond van de Heer Jezus. Dit was het gezag van God, gedemonstreerd en gerealiseerd in Zijn geïncarneerde vlees. Dit soort gezag en vermogen behoorden toe aan de Schepper en aan de Mensenzoon in wie de Schepper was gerealiseerd. Dit is het begrip dat God de mensheid bijbracht door Lazarus op te wekken uit de dood.”

Uit deze passage weet ik dat Gods woorden gezag hebben. Hoewel de uiterlijke verschijning van de Heer Jezus gewoon en normaal is, zijn de woorden uit Zijn mond de waarheid, met kracht en bekwaamheid, en kan het leven en de dood van mensen beheersen, en kan heersen het voortbestaan van alle dingen. Dit is ook Gods uniekheid, en geen van de geschapen of niet geschapen wezens kan het bezitten.

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: 

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Onthulling: Is de Heer Jezus de Zoon van God, of God Zelf?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Dagelijks evangelie – De opstanding van Lazarus

Laat een antwoord achter