Online preken

Menu

De opstanding van Christus

Jezus eet brood en legt de Schrift uit na Zijn opstanding

(Luc. 24:30–32) Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hu...

De woorden van Jezus tot Zijn discipelen na Zijn opstanding

(Joh. 20:26–29) Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daa...

Bijbeltekst van de dag – De opstanding van de Heer Jezus

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. – Matteüs 28:18 Gedachten over het vers van vandaag … Na de opstanding van Jezus zei Hi...

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestver...

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Wat is Pasen? De oorsprong van Pasen Met Pasen, of Opstandingzondag, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt de opstanding van de Heer Jezus gevierd, die plaatsvond drie dagen nadat Hij aan het krui...