Online preken

Menu

De opstanding van Christus

Bijbeltekst van de dag – De opstanding van de Heer Jezus

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. – Matteüs 28:18 Gedachten over het vers van vandaag … Na de opstanding van Jezus zei Hi...

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestver...

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Wat is Pasen? De oorsprong van Pasen Met Pasen, of Opstandingzondag, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt de opstanding van de Heer Jezus gevierd, die plaatsvond drie dagen nadat Hij aan het krui...