Online preken

Menu

Volgende

Dutch gospel movie ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 3 - Worden we in het hemelse koninkrijk opgenomen als we de verlossing door de Heer Jezus aanvaarden?

1,460 18/04/2020

Uitgaande van de woorden van de Heer Jezus op het kruis, “Het is volbracht”, komen dominees en ouderlingen in religieuze kringen gewoonlijk tot de slotsom dat Gods reddingswerk van de mensheid dus is voltooid. Na de terugkomst van de Heer zouden gelovigen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk, zonder dat ze enig werk in de zin van het zuiveren of verlossen van mensen zouden hoeven te verrichten. Komt deze visie van de dominees en de ouderlingen echt overeen met de woorden van God? Waar verwees de Heer Jezus uiteindelijk naar toen Hij aan het kruis de woorden “Het is volbracht” uitsprak? Waarom zou God in de laatste dagen uitdrukking willen geven aan de waarheid door over mensen te oordelen en hen te zuiveren? Wat voor soort mensen kan er nu precies het koninkrijk van de hemel binnengaan?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter