Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Gedachten over het vers van vandaag ...

Het zout als essentiële smaakmaker in het dagelijks leven, heeft een conserverend effect op voedsel. De Heer Jezus vergeleek de discipelen met zout en eiste van ons dat Christenen het zout van de wereld zijn. Ongeacht hoe we ons verhouden tot wie, de ongelovigen of de broeders en zusters, we zullen altijd de leringen van de Heer Jezus volgen. Wanneer broeders en zusters bijvoorbeeld niet in staat zijn om in harmonie met elkaar te leven, zullen we de last van de Heer overwegen om voor hen te bidden en met hen te communiceren over de wil van de Heer. Aangezien de kerk het lichaam van de Heer is, moeten we vergevingsgezind en geduldig zijn voor die gelovigen die de waarheid najagen, van elkaar houden en voor de Heer leven, om Zijn glorie te openbaren. Als we de ruzies tussen broeders en zusters negeren en het als irrelevant beschouwen, spelen we onze rol niet goed of oefenen we ons deel van de kracht uit, en leven we ook niet volgens de vereisten van de Heer. Dat is niet wat de Heer wenst te zien. Als de goddelozen zich bezighouden met jaloerse disputen, kliekjes vormen en verstoring en vernietiging in de kerk veroorzaken, maar we kunnen niet uitstappen om de belangen van de kerk te verdedigen, of de harmonie tussen broeders en zusters verdedigen, dan zijn we er niet in geslaagd onze rol als het zout te spelen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Het vers van vandaag geïllustreerd

Matteüs 5:13-Dagelijks evangelie

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter