Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Prediker 7:9

Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.

Gedachten over het vers van vandaag …

“Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.” (Prediker 7:9) Drukte en felle concurrentie in de samenleving hebben ons grote spanning gebracht. Bovendien maken de tegenslagen op het werk, de jaloezie en strijd tussen collega's en de disharmonie tussen familie ons boos en ongeduldig en verliezen we onze zelfbeheersing. Dit vers leert ons om niet overhaast te zijn en niet boos te zijn wanneer er dingen over ons komen, want de woede rust in de schoot van de dwazen. En wanneer iets ons frustreert, hoe kunnen we dan van onze woede afkomen en onze kalmte herwinnen? God zegt: “Een persoon die werkelijk stil kan worden voor God is in staat om zichzelf te bevrijden van alle wereldse banden en kan bereiken om door God te worden ingenomen. Alle mensen die niet in staat zijn om stil te worden voor God zijn vast en zeker losbandig en ongebreideld. Allen die in staat zijn stil te worden voor God zijn mensen die godsvruchtig zijn voor God, mensen die verlangen naar God. Het zijn enkel de mensen die stil zijn voor God die aandacht geven aan het leven, aandacht geven aan geestelijke communicatie, die dorsten naar Gods woorden en die de waarheid nastreven.” Gods woorden tonen ons de manier van de praktijk. Ongeacht wat er met ons gebeurt, we moeten leren om stil te zijn voor God, de woorden in ons hart tot Hem spreken, een hart-tot-hart-gemeenschap met Hem hebben, onze moeilijkheden aan Hem toevertrouwen en Zijn wil zoeken in Zijn woorden. Wanneer we in overeenstemming met Gods woorden beoefenen en ons hart volledig naar Hem richten, zullen we niet gemakkelijk door externe zaken worden beïnvloed, maar zullen we geleidelijk kalmeren. We zullen dus niet door Satan worden bespeeld en kunnen we voorkomen dwaas te zijn. Dit zijn de resultaten die worden bereikt door stil te zijn voor God.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Het vers van vandaag geïllustreerd

Dagelijks evangelie – Prediker 7:9

Laat een antwoord achter