Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip 6 - Kunnen we het leven verwerven door in de Bijbel te geloven?

982 27/08/2020

Voorgangers en ouderlingen leren de mensen vaak dat ze geen gelovigen genoemd kunnen worden als ze de Bijbel verlaten. En dat ze alleen door vast te houden aan de Bijbel, leven kunnen winnen en het koninkrijk der hemelen binnengaan. Dus kunnen we echt het leven niet winnen als we de Bijbel verlaten? Is het de Bijbel die ons leven kan geven, of is het God die ons leven kan geven? De Heer Jezus zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5 :39-40). Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd” (Het Woord verschijnt in het vlees). Daarom heeft het leven zijn bron in Christus en niet in de Bijbel. Alleen Christus is de bron van leven en Hij is de Heer van de Bijbel. Deze video zal u helpen een fris begrip van de Bijbel te krijgen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter