Online preken

Menu

Volgende

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen?’

423 07/10/2020

De hoofdpersoon is een vrome christen die gelooft dat alles in de Bijbel is geïnspireerd door God, dat de Bijbel God vertegenwoordigt en dat in God geloven hetzelfde is als in de Bijbel geloven. Als ze hoort dat De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God en dat God nieuwe woorden heeft uitgesproken en het werk van het oordeel dat begint bij het huis van God verricht, kan ze dat moeilijk accepteren. Ze is ervan overtuigd dat Gods werk niet verder kan gaan dan de Bijbel, maar het nieuws dat de Heer is teruggekeerd, brengt haar in verwarring. Als ze daarna de woorden van Almachtige God leest, leert ze het ware verhaal achter de Bijbel en de waarde ervan begrijpen. Ten slotte beseft ze dat de Bijbel niet de Heer vertegenwoordigt of het eeuwige leven bevat, maar dat de enige manier om de waarheid en het leven te ontvangen is door Christus van de laatste dagen te volgen.

Laat een antwoord achter